contact fondslijst

Raymond Kubben, 

Ginder ’t Vreêverbont bezegelt


Essays over de betekenis van de Vrede van Breda

Soms zijn er van die dingen waarvan je wel weet dat ze ooit in een stad zijn gebeurd, maar waarvan je eigenlijk niet weet wat ze precies hebben betekend. Veel mensen zullen dat hebben bij de Vrede van Breda; de vrede die in de zomer van 1667 – bijna 350 jaar geleden – in die stad werd gesloten. Wat merkten de Bredanaars er destijds van dat de wereldmachten van toen in hun stad over vrede onderhandelden? Wat is de betekenis van die vrede voor Nederland, voor Europa en voor de wereld? Kortom, welke invloed heeft die in 1667 in Breda gesloten vrede gehad? In deze bundel wordt de Vrede van Breda belicht door experts vanuit verschillende disciplines en vanuit landen die destijds bij de oorlog waren betrokken. We leren de stad kennen waar
de diplomaten naartoe kwamen. Literatuurhistorici vertellen over hoe de Bredase vrede is terug te zien in gedichten, prenten en pamfletten. De Vrede van Breda blijkt een belangrijk moment in het licht van de rivaliteit tussen Orangisten en staatsgezinde regenten binnen de politieke verhoudingen in de Republiek.
Vanuit militair oogpunt herinnert de vrede ons aan grote zeeslagen, aan de Tocht naar Chatham en belangrijke stappen in de ontwikkeling van de marine. De Vrede van Breda wordt geplaatst in de traditie van Europese vredesverdragen en de ontwikkeling van het volkenrecht en het zeerecht. Met de vrede
werd de vrije toegang tot de wereldzeeën benadrukt. Ook komt de betekenis van de vrede voor de koloniale geschiedenis en het Nederlandse slavernijverleden aan bod. We lezen over de Deense en Franse betrokkenheid, over hoe de Engelsen destijds tegen de oorlog en vrede met de Republiek aankeken, en over hoe het de Nederlandse kolonisten na 1667 in New York verging. En nog over veel meer.

€ 17,50
ISBN 9789071376610

Luister naar een interview door Yvonne Ton met Hein van Kemenade

De omweg naar Hoogstraten, Toon van Miert met foto’s van Frank Brauers

In De omweg naar Hoogstraten neemt Toon van Miert ons mee naar plekken in de grensstreek tussen Breda en Hoogstraten waar de natuur en cultuur van vervlogen tijden nog herkenbaar zijn in het landschap en de dorpen. Het is een boeiende streek, waar de ontwikkelingen van de laatste decennia zichtbaar zijn, zonder dat het landschap al te zeer aangetast is. In zes hoofdstukken leidt hij ons door de regio; het middelste hoofdstuk wijdt hij aan historie en bezienswaardigheden van Hoogstraten. Het is ook een lees- en kijkboek m.a.w. je kunt van de inhoud genieten als je de tochten niet kunt maken, de streek is daar interessant genoeg voor en de foto’s geven er een duidelijk beeld van.
‘Dit boek is het resultaat van decennia studeren, lezen, fietsen, kijken, ja vooral ook kijken, en luisteren. Luisteren naar mensen die het dorp nog van vroeger kenden en ook van nu kennen, die leefden en leven in de boerengehuchten, die thuis zijn in de bossen daar omheen, die de sfeer weer konden geven van het land dat ik steeds meer lief ging hebben, van Vlaanderen en speciaal de Kempen.’ aldus Toon van Miert.
Frank Brauers over zijn foto’s:
Fotograferen betekent letterlijk: Schrijven met licht. Dit schrijven gaat tegenwoordig met camera’s, gsm-toestellen, laptops e.d. Het beeld wordt in hoge mate bepaald door de persoon achter het toestel. De inname van de camerapositie zal vaak het verhaal van de foto weergeven. Soms is het niet meer dan het vastleggen van een indruk, waardoor je kunt stellen dat iedereen kan fotograferen. Probeer zelf maar door uw ogen de beelden vast te leggen die u onderweg tegenkomt. Het zal u verrassen hoe anders uw beeldverhaal er uit komt te zien.
ISBN 9789071376597
€ 19,50

Luister naar een interview van Jan Frijters in het programma Grensgeluiden  met Toon van Miert  


Herbert Mouwen en De handen van de tijd

De dichter van de simpele dingen verleidt zijn lezer met speels taalgebruik,

met woorden die als een fuga dansen, springen en om hun as wentelen.

Maar in die speelsheid klinken naast vrolijkheid van verbazing en verliefdheid

ook de donkere tonen van thema’s als aftakeling, verlating en dood.

Herbert Mouwen is een dichter die de emoties van zijn lezers kan bespelen,

omdat hij de gevoelens van zichzelf goed kent en omdat hij die op beklemmende

wijze en onontkoombaar kan verwoorden.

Jan Smeets€ 12,50
akkers en zeevlam is de titel van de nieuwe bundel gedichten van Pien Storm van Leeuwen.
Jaargetijden, bloemen en vogels zijn het decor waarin Pien Storm van Leeuwen in verstilde beelden spreekt.
Natuur is haar inspiratiebron. Zo ook de opaalkust: aarde en water, stenen, landschap, licht en donker geven haar woorden kracht.
Mensen en hun gevoelens bepalen de toon.
Het leven zelf, de tocht die een mens maakt, dat is de kern.

Adem als levenbrengende geest mondt uit in een spel met taal over het dichterschap zelf.
Prachtig en sereen, zoals alleen Pien dat kan schrijven:
‘Wat verlegen werd geschreven
Hebben regens uitgewist’

“Pien Storm van Leeuwen heeft de vaardigheid om hele subtiele observaties ragfijn te verwoorden. Haar wezen is aandachtige beschouwing en haar kunst is talig schilderen. De waarneming en de diepe indruk ervan in de ziel vloeien als in een aquarel prachtig in elkaar over.” Neerlandicus en algemeen linguïst Ad Haans.


€ 12,50Olaf Douwes Dekker schreef spontaan de volgende regels als ‘uitnodiging’:

 
nu vindt het oog van de lezer de stille
regels, het zoekende woord, de volgende
bladzij, het boek
dat zich opent

 
zo is er het uur van de wijn, tot de
fles op zijn kop staat, de ziel zich toont en
alles wat gezegd moest
is geschreven

 

Voor details, zie fondslijst


Pien Storm van Leeuwen ontving uit handen van Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, de Brabant Bokaal voor de unieke en inspirerende manier waarop zij beeldende kunst, poëzie, muziek, historie en natuur met elkaar verbindt. Haar poosplaatsen zijn inmiddels een begrip in Brabant geworden. Daarnaast realiseerde zij kunstroutes en ontmoetingen met dichters en kunstenaars.

Wie is Jan van Scorel, in welke tijd leefde hij? Wat hield hem en zijn opdrachtgevers bezig? Waarom kreeg hij de opdracht om het drieluik met De vinding van het Ware Kruis voor de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk van Breda te schilderen? Wat zie je als je ernaar kijkt?

Vragen die bij je opkomen wanneer je dit mooie drieluik ziet, wat nu weer terug is in de Grote Kerk.

Yvonne Né maakt hem levend, een mens van vlees en bloed, van angst en verwondering in haar liederen en proza. Waren de mensen 600 jaar geleden wel zo anders dan wij nu zijn? Zijn drieluik, verstoft in ateliers, waar het bewaard en gerestaureerd werd komt in haar poëzie tot leven.

Frank van der Kooij componeerde op dit libretto een muzikale compositie, waar gevoelens voelbaar zijn en tastbaar verwoord door Rebecca Nelemans voor deze uitgave. Op de website http://www.willemelsschot.nl/MP3/schaduwenkruisen/strijd.html is dit binnenkort te beluisteren.

Frans Wetzels schreef een prachtig essay, waarin hij het leven van Jan van Scorel en het ontstaan en de achtergronden van dit drieluik belicht, Het leven en streven aan het hof in Breda komt hierin tot uitdrukking.

Hein van Kemenade

Rebecca Nelemans, Ron Dirven,
De zaaier, Vincent van Gogh in Etten
Het begin van een carrière

Met een geannoteerde catalogus van alle werken die Vincent van Gogh in 1881 in Etten maakte
176 pag.
Full color

9789071376382
22,50
Engelse editie/English edition
Rebecca Nelemans, Ron Dirven,
The sower, Vincent van Gogh in Etten
Gateway to a career
With an annotated catalogue of all works by Vincent van Gogh made in Etten in 1881
Translation: Sonja Herst
9789071376412
 € 22,50
Lees in BN/DeStem

Fotografie Wessel Keizer
Interviews Paul Haverman
Ontwerp OPERA Ton Homburg

Lees in BN/DeStem
Lees in Bredavandaag.nl
Luister naar Stadsradio Breda

De stad, een fotograaf en zijn fiets en andere verhalen van mensen die Breda in hun hart dragen is een kleurrijk fotoboek, waarin de fietsende fotograaf Wessel Keizer de stad Breda, haar landelijke omgeving en de bewoners portretteert. De foto’s in het boek tonen een gemoedelijke stad naar menselijke maat. Tegelijkertijd wordt een stad zichtbaar die in de greep is van nieuwe ontwikkelingen. Een stad die aansluiting vindt bij de internationale wereld.

In De stad, een fotograaf en zijn fiets wordt het verhaal van de fotograaf ondersteund door het persoonlijk verhaal van vijf anderen. Paul Haverman interviewde een landschapsarchitect, een beeldend kunstenaar, een journalist, een ondernemer en een lector in het hoger onderwijs. Mensen die Breda in hun hart dragen en daarom in hun verhaal soms ook een zekere bezorgdheid over de stad aan de dag leggen. In korte en rake schetsen, verspreid over het boek zeggen zij veel over hoe zij de stad Breda beleven.

De stad, een fotograaf en zijn fiets laat zien hoe een nauw een fotograaf bij Breda betrokken kan zijn. Zo zijn er meer fotografen, die zich met Breda verbonden voelen. Dit fotoboek werpt de verleidelijke gedachte op om, in navolging van een stadsdichterschap, als stadsgemeenschap een fotograaf kiezen die voor twee jaar het predikaat stadsfotograaf mag waarmaken.

176 pag. Gebonden         Prijs € 12,50KVK Breda 20079642    NL59 INGB 0007360094        BTW NL 289.64.123.B.01
Valkenierslaan 192, 4834 CM Breda        E heinvank@dds.nl