Liggen in een gras is begonnen als een beeldend en dichterlijk commentaar op de compositieTopos van Daan Manneke. De compositie is geschreven voor tien stemmen, met tekstfragmenten uit de Illuminations van Arthur Rimbaud.
Ze is bedoeld voor een gul klinkende ruimte. In een half-scenische voorstelling doorloopt het ensemble van tien zangers de ruimte. Geen podium, geen vaste plaats van uitvoering, geen dirigent.
Het stuk omvat vier delen, die de stadia binnen een mensenleven uitbeelden: kindertijd, jeugd, rijpheid en ouderdom. Zo loopt in deel een het jonge kind de wereld in, vol bewondering, verbazing en vaak ontredderd. Deel twee spreekt van een verwarring en behoefte aan stevigheid. In deel drie spelen de tegenstellingen gezag-anarchie, spot-ernst en heilig-profaan een rol.
Een hoog en een laag koor zingen in deel vier van de compositie het prachtige gedicht
O saisons, ô châteaux!
Y. Né bouwde Liggen in een gras volgens het verloop van de compositie. De aspecten daarvan herschiep zij in tekeningen en gedichten tot eigen, intieme landschappen. De regels van Rimbaud lopen als een dunne draad aan de randen van de bladzijden mee. In de beleving van deze bladen vlechten taal, beeld en klank zich ineen. Het boek zelf schept een ruimte om in te dwalen.
De beeldtaal van Y. Né is rijk aan symbolen. Soms lijken haar tekens uit het gregoriaans te komen: neumen-achtige figuren die uitnodigen tot musiceren en bewegen.
Zowel haar taal als haar tekens/tekeningen zijn door en door muzikaal.
Y. Né, Liggen in een gras
Prijs € 27,50 met CD Topos
Madrigalen voor de stad Breda
gratis erbij
ISBN 9789071376153
 Y.Né
Daan Manneke