In 1724 schreef Jacob Campo Weyerman over Breda dat deze stad mijlenver verwijderd lag van de ‘Republiek der geleertheid’. Anno 2006 geeft echter juist Weyermans eigen oeuvre aanleiding tot herziening van dit negatieve oordeel. Het vergde enige noeste arbeid, want net zoals Weyerman de stad Breda versleutelde tot “Abdera”, zo gaf hij er ook de voorkeur aan om de inwoners van die stad niet met hun eigen naam aan te duiden. Door jarenlang speurwerk is Frans Wetzels er echter in geslaagd de Bredase teksten van Weyerman te ontsleutelen. Het resultaat is verrassend: in “Abdera” wemelde het van schilders, schrijvers en andere kunstzinnige lieden die inmiddels al of niet terecht volkomen vergeten zijn. Het boek is een uitgave van de Stichting Jacob Campo Weyerman in samenwerking met Uitgeverij Van Kemenade in Breda.
 
Voor Jacob Campo Weyerman, een veelzijdig en productief schrijver die met recht gekwalificeerd is als één van de schranderste geesten van de achttiende eeuw, was Breda een jeugdherinnering. Hij woonde er vanaf 1680, toen hij drie jaar oud was, en ging er naar school. Tot zijn veertigste bezocht hij de stad regelmatig. De band met Breda ging pas verloren toen in 1723 zijn moeder stierf. Het omvangrijke oeuvre van Weyerman bevat dan ook tal van herinneringen aan het ‘Abdera’ van zijn jonge jaren.
Weyerman was een dubbeltalent: een bekwaam bloemschilder en een gevreesd en berucht auteur. Uit zijn tijdschriften blijkt dat hij – geen geboren maar wel getogen Bredanaar – een niet al te hoge dunk had van zijn stadgenoten, door hem spottend Abderieten genoemd. Maar wat is in die bladen feit en wat fictie? Waren de Bredanaars echt zo dom als hij ze voorstelde? Lazen de stadsbestuurders geen boeken, zoals hij beweerde? Lag Abdera werkelijk zo ver verwijderd van ‘de Republiek der  Geleerdheit’?
Prijs € 12,50
ISBN 9789071376276
Stichting Jacob Campo Weyerman