De inspiratie voor deze bundel met gedichten komt uit de natuur. Het ritme, zichtbaar in de wisseling van dag en nacht en in het eigen denkproces, vormt voor Bauke van Halem het uitgangspunt voor zijn poëzie.
Metrum en ritme zijn belangrijker dan rijm. De opbouw van de strofen, waarin de eenheid van gedachten en ritme samenspeelt, is onregelmatig en zeer compact.

Op deze wijze krijgt bijna elk woord nadruk en gaat de lezer ontdekken welke woordcombinaties tot bijzondere mogelijkheden leiden.
De bundel is gegroepeerd rond vier thema’s: werkelijkheid, tijdelijkheid, impressie en abstractie.
Kwetsbare momenten en filosofisch denken wisselen elkaar af.

Bauke van Halem (*1946) vestigde zich na een carrière in het bedrijfsleven als zelfstandig coach en ondernemersadviseur. Momenteel is hij vooral actief als reïntegratiecoach.
Daarnaast heeft hij verschillende bestuurlijke functies.
Vooral het voormalige dorp Ginneken, dat nu bij Breda hoort, gaat hem aan het hart.
In 2004 publiceerde hij samen met de kunstschilder Henk Terwal de bundel Van Traveeën en Traverzen. Hij was in 2008 genomineerd als stadsdichter van Breda.

Prijs € 12,50
ISBN 9789071376375