Inkijkexemplaar

Daan Manneke 80

  Daan Manneke, componist van de ruimte

FEESTAANBIEDING:  Boek  € 20

Daan Manneke, componist van de ruimte, onder redactie van Gerard van der Leeuw en Wim Arts is een boek over een bijzonder mens die met zijn werk en met zijn persoon ver boven het gewone uitstijgt. Het bevat een verzameling artikelen van de hand van twaalf auteurs die, elk op hun eigen wijze, de betekenis van Daan Manneke voor de hedendaagse muziekcultuur in Nederland en Vlaanderen hebben beschreven.

 “Wie Daan Manneke kent als componist, organist, dirigent, leraar, vriend, wordt getroffen door de gloed van zijn bezieldheid. Zijn doen en laten spiegelen zijn levensvisie. Voor hem bestaat er geen tegenstelling tussen spiritueel en materieel. Net als de soefi Inayat Khan vat hij materie op als het resultaat van vibraties van subtiel geluid, in een proces van condensatie van het spirituele.”
(Prof. Dr. Rokus de Groot)

interview in BN DeStem 29-8-2009   
Prijs € 20,00 
ISBN 9789071376351
Ontwerp: Berry van Gerwen
Bestellen: Mail de uitgeverij heinvank@dds.nl  ook via uw eigen boekhandel 
Daan Manneke
KVK Breda 20079642    NL59 INGB 0007360094        BTW NL 289.64.123.B.01
Postweg 9  4456AB Lewedorp                                    E heinvank@dds.nl